En lastbil åker på en motorväg med grönska runt omkring.